Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hậu Giang quý 3 năm 2020 ban hành theo Quyết định 104/QĐ-SXD ngày 08/10/2020; Thay thế cho quyết định 86/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công ngày 18/8/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư … Đọc tiếp Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang 2020