Đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2022

Ngày 07 tháng 09 năm 2022 Ủy ban tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư … Đọc tiếp Đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2022