Đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2020 ban hành theo Quyết định số 2175/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ ngày 08/09/2020 Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2020 Đơn giá nhân công xây dựng trên … Đọc tiếp Đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2020