Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2020 ban hành theo Quyết định số 52/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ ngày 20/02/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Cơ sở ban hành Đơn giá … Đọc tiếp Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2020