đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Quyết định 195/QĐ-SXD đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2023

Quyết định 195/QĐ-SXD đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên ngày 06 tháng 11 năm 2023. Quyết định 196/QĐ-SXD ban hành bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày 7 tháng 11 năm...

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Quyết định 242/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Trà Vinh năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 ban hành theo Quyết định số 242/QĐ-SXD ngày 5/10/2023; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Thay thế Quyết định số...

đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2023 ban hành theo Quyết định số 350/QĐ-SGTVTXD ngày 10 tháng 8 năm 2023. Làm cơ sở lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2023

Ngày 31/7/2023 công bố đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định 116/QĐ-SXD. Thay thế  Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hậu Giang năm 2022 ban hành theo Quyết định 84/QĐ-SXD ngày 15/9/2022. Kèm...

quyết định 151/qđ-sxd đơn giá nhân công hà tĩnh 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 ban hành theo Quyết định 151/QĐ-SXD ngày 01/8/2023; Làm cơ sở căn cứ lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mới nhất...

Quyết định 68/qđ-sxd đơn giá nhân công Hưng Yên 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Hưng Yên năm 2023

Ngày 28 tháng 6 năm 2023 Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên ban hành Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 theo Quyết định 68/QĐ-SXD. Kèm theo Bảng tính giá ca máy thiết bị thi công Quyết định...

Quyết định số 1117/QĐ-SXD đơn giá nhân công tỉnh Điện Biên năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Điện Biên năm 2023

Ngày 19 tháng 6 năm 2023 công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2023 theo Quyết định số 1117/QĐ-SXD. Bảng giá ca máy thiết bị thi công ban hành Quyết định 1135/QĐ-SXD ngày 20/6/2023...

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công Bình Định năm 2023 Công bố 3654/UBND-KT

Ngày 7 tháng 6 năm 2023 UBND ban hành Đơn giá nhân công Bình Định năm 2023 theo Công bố 3654/UBND-KT. Bảng giá ca máy theo Công bố 3655/UBND-KT ngày 7/6/2023. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công...

Công bố 778 đơn giá nhân công đắk nông năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2023 ban hành theo Công bố 778/SXD-KT&QLHĐXD ngày 9/5/2023; Thay thế Công bố 671/SXD-KT&QLHĐXD ngày 21/4/2022. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây...

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Phước năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 ban hành theo Quyết định số 1061/QĐ-SXD ngày 19/4/2023; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Lập dự toán theo Thông...

1 2 3 4